O našoj kompaniji

CONIT d.o.o. Beograd je privatno preduzeće osnovano 07.09.1993 god., registrovano za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja plastične ambalaže tehnologijom brizganja.
Za izradu proizvoda koriste se adekvatni uvozni granulati (polietileni i polipropileni kopolimeri) koji su atestirani za korišćenje u prehrambenoj industriji.


Ambalaža ima široku primenu:

- U prehrambenoj industriji za pakovanje i transport: voća, masti, marmelade, džema, pavlake i dr.

- U hemijskoj industriji za pakovanje i transport: boja, lakova, lepkova i drugih hemijskih proizvoda.


Proizvodni program:

- Kofe – elipse u zapremini od 3,5l ; 6,5l ; 16,5l ; 18l ; 20l

- Kofe – okrugle u zapremini od 1l ; 2.5l ; 5,5l

- Nosiljka za voće – holandez 6

- Nosiljka za jogurt 1/30

- Vešalice muške sa i bez pločice

- Vešalice ženske